Innotek
0
  • Thời lượng
    10 video
  • Cấp độ
    Nâng cao
  • Danh mục
    Khởi nghiệp


Nội dung Học phần

1- THỜI ĐIỂM THÂM NHẬP THỊ TRƯỜNG
THỜI ĐIỂM THÂM NHẬP THỊ TRƯỜNG Xem
2- MÔ HÌNH CỬA HÀNG VÀ CẤU TRÚC SẢN PHẨM
MÔ HÌNH CỬA HÀNG VÀ CẤU TRÚC SẢN PHẨM Xem
5- CHIẾN LƯỢC NGUỒN CUNG CẤP
CHIẾN LƯỢC NGUỒN CUNG CẤP Xem
4- NGUYÊN LÝ QUI MÔ VÀ MÔ HÌNH
NGUYÊN LÝ QUI MÔ VÀ MÔ HÌNH Xem
3- KINH DOANH SIÊU THỊ, KINH DOANH BÁN LẺ HIỆN ĐẠI
KINH DOANH SIÊU THỊ, KINH DOANH BÁN LẺ HIỆN ĐẠI Xem
6- TỔ CHỨC MẠNG LƯỚI HẬU CẦN
TỔ CHỨC MẠNG LƯỚI HẬU CẦN Xem
7- QUAN HỆ KHÁCH HÀNG, NGHIÊN CỨU KHÁCH HÀNG
QUAN HỆ KHÁCH HÀNG, NGHIÊN CỨU KHÁCH HÀNG Xem
8- MARKETING VÀ THƯƠNG HIỆU THEO 'CHUỖI GIÁ TRỊ'
MARKETING VÀ THƯƠNG HIỆU THEO 'CHUỖI GIÁ TRỊ' Xem
9- ĐỊNH VỊ ĐA PHÂN KHÚC VÀ MA-TRẬN ĐỊNH VỊ ĐA-SẢN-PHẨM CHO ĐẾN TỔ HỢP SẢN PHẨM
ĐỊNH VỊ ĐA PHÂN KHÚC VÀ MA-TRẬN ĐỊNH VỊ ĐA-SẢN-PHẨM CHO ĐẾN TỔ HỢP SẢN PHẨM Xem
10- TỔNG KẾT
TỔNG KẾT Xem

Hồ sơ Giảng viên

Sihub

Giảng viên có 14 khóa học

Chưa có thông tin hồ sơ của

Học trực tuyến chủ động qua các video, nội dung có sẵn. Không giới hạn thời gian. Đăng ký một lần, học mãi mãi. Học thuận tiện, bất kỳ khi nào, ở bất cứ đâu có Internet. Đặt câu hỏi với Giảng viên bằng tính năng Thảo luận. Thanh toán an toàn, không lưu thông tin thẻ.
Hotline Tư vấn:
(028) 3602 6800
Email Giáo vụ:
study@innotek.tech