Innotek
0
  • Thời lượng
    8 video
  • Cấp độ
    Nâng cao
  • Danh mục
    Tài chính - Kinh doanh


Nội dung Học phần

1-BỨC TRANH TOÀN CẢNH VỀ TÀI CHÍNH CỦA MỘT DOANH NGHIỆP
1-BỨC TRANH TOÀN CẢNH VỀ TÀI CHÍNH CỦA MỘT DOANH NGHIỆP Xem
2-ĐO LƯỜNG MỨC ĐỘ HOẠT ĐỘNG HIỆU QUẢ CỦA DOANH NGHIỆP
2-ĐO LƯỜNG MỨC ĐỘ HOẠT ĐỘNG HIỆU QUẢ CỦA DOANH NGHIỆP Xem
3-ĐỊNH GIÁ GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP
3-ĐỊNH GIÁ GIÁ TRỊ DOANH NGHIỆP Xem
4-TIỀN CỦA DOANH NGHIỆP ĐẾN TỪ ĐÂU VÀ ĐANG ĐI VỀ ĐÂU?
4-TIỀN CỦA DOANH NGHIỆP ĐẾN TỪ ĐÂU VÀ ĐANG ĐI VỀ ĐÂU? Xem
5-BÍ QUYẾT ĐỌC VÀ PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH
5-BÍ QUYẾT ĐỌC VÀ PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Xem
6-THUẾ - XÂY DỰNG BẢN KẾ HOẠCH THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP
6-THUẾ - XÂY DỰNG BẢN KẾ HOẠCH THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP Xem
7-THUẾ - XÂY DỰNG BẢN KẾ HOẠCH THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN MÀ DOANH NGHIỆP PHẢI CHI TRẢ
7-THUẾ - XÂY DỰNG BẢN KẾ HOẠCH THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN MÀ DOANH NGHIỆP PHẢI CHI TRẢ Xem
8-THUẾ - XÂY DỰNG BẢN KẾ HOẠCH THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG MÀ DOANH NGHIỆP PHẢI CHI TRẢ
8-THUẾ - XÂY DỰNG BẢN KẾ HOẠCH THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG MÀ DOANH NGHIỆP PHẢI CHI TRẢ Xem

Hồ sơ Giảng viên

Sihub

Giảng viên có 14 khóa học

Chưa có thông tin hồ sơ của

Học trực tuyến chủ động qua các video, nội dung có sẵn. Không giới hạn thời gian. Đăng ký một lần, học mãi mãi. Học thuận tiện, bất kỳ khi nào, ở bất cứ đâu có Internet. Đặt câu hỏi với Giảng viên bằng tính năng Thảo luận. Thanh toán an toàn, không lưu thông tin thẻ.
Hotline Tư vấn:
(028) 3602 6800
Email Giáo vụ:
study@innotek.tech