Innotek
0
  • Thời lượng
    13 video
  • Cấp độ
    Nền tảng
  • Danh mục
    Giáo dục và đào tạo


Nội dung Học phần

1- TÌM HIỂU VỀ QUẢN LÝ, KÈM CẶP VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN VIÊN
TÌM HIỂU VỀ QUẢN LÝ, KÈM CẶP VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN VIÊN Xem
2- PHÂN LOẠI NHÂN VIÊN VÀ ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP KÈM CẶP PHÙ HỢP
PHÂN LOẠI NHÂN VIÊN VÀ ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP KÈM CẶP PHÙ HỢP Xem
3- QUY TRÌNH KÈM CẶP NHÂN VIÊN
QUY TRÌNH KÈM CẶP NHÂN VIÊN Xem
4- HÌNH THỨC KÈM CẶP NHÂN VIÊN
HÌNH THỨC KÈM CẶP NHÂN VIÊN Xem
5- LẬP KẾ HOẠCH KÈM CẶP NHÂN VIÊN
LẬP KẾ HOẠCH KÈM CẶP NHÂN VIÊN Xem
6- MÔ HÌNH KÈM CẶP EDAC
MÔ HÌNH KÈM CẶP EDAC Xem
7- MÔ HÌNH KÈM CẶP GROW
MÔ HÌNH KÈM CẶP GROW Xem
8- KỸ NĂNG ĐẶT CÂU HỎI DẪN DẮT VÀ LẮNG NGHE TÍCH CỰC
KỸ NĂNG ĐẶT CÂU HỎI DẪN DẮT VÀ LẮNG NGHE TÍCH CỰC Xem
9- KỸ NĂNG TRUYỀN ĐẠT HIỆU QUẢ
KỸ NĂNG TRUYỀN ĐẠT HIỆU QUẢ Xem
10- PHƯƠNG PHÁP PHẢN HỒI HIỆU QUẢ
PHƯƠNG PHÁP PHẢN HỒI HIỆU QUẢ Xem
11- PHÁT TRIỂN NHÂN VIÊN TRONG DOANH NGHIỆP
PHÁT TRIỂN NHÂN VIÊN TRONG DOANH NGHIỆP Xem
12- MÔ HÌNH PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC LÀM VIỆC CỦA NHÂN VIÊN
MÔ HÌNH PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC LÀM VIỆC CỦA NHÂN VIÊN Xem
13- TỔNG KẾT
TỔNG KẾT Xem

Hồ sơ Giảng viên

Sihub

Giảng viên có 14 khóa học

Chưa có thông tin hồ sơ của

Học trực tuyến chủ động qua các video, nội dung có sẵn. Không giới hạn thời gian. Đăng ký một lần, học mãi mãi. Học thuận tiện, bất kỳ khi nào, ở bất cứ đâu có Internet. Đặt câu hỏi với Giảng viên bằng tính năng Thảo luận. Thanh toán an toàn, không lưu thông tin thẻ.
Hotline Tư vấn:
(028) 3602 6800
Email Giáo vụ:
study@innotek.tech