Innotek
0
  • Thời lượng
    6 video
  • Cấp độ
    Nền tảng
  • Danh mục
    Năng suất chất lượng


Nội dung Học phần

CÔNG CỤ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG PDCA
1- CÔNG CỤ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG PDCA - PHẦN 1 Xem
2- CÔNG CỤ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG PDCA - PHẦN 2 Xem
CÔNG CỤ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG 5S
3- CÔNG CỤ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG 5S - PHẦN 1 Xem
4- CÔNG CỤ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG 5S - PHẦN 2 Xem
CÔNG CỤ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG QC & ISO 9001-2015
5- CÔNG CỤ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG QC & ISO 9001-2015 - PHẦN 1 Xem
6- CÔNG CỤ QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG QC & ISO 9001-2015 - PHẦN 2 Xem

Hồ sơ Giảng viên

Sihub

Giảng viên có 14 khóa học

Chưa có thông tin hồ sơ của

Học trực tuyến chủ động qua các video, nội dung có sẵn. Không giới hạn thời gian. Đăng ký một lần, học mãi mãi. Học thuận tiện, bất kỳ khi nào, ở bất cứ đâu có Internet. Đặt câu hỏi với Giảng viên bằng tính năng Thảo luận. Thanh toán an toàn, không lưu thông tin thẻ.
Hotline Tư vấn:
(028) 3602 6800
Email Giáo vụ:
study@innotek.tech