Innotek
0
  • Thời lượng
    9 video
  • Cấp độ
    Nền tảng
  • Danh mục
    Pháp luật & Dịch vụ Pháp lí


Nội dung Học phần

1. PHÁP LÝ TRONG THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP
1- PHÁP LÝ TRONG THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP Xem
2. PHÁP LÝ TRONG QUAN HỆ LAO ĐỘNG
2- PHÁP LÝ TRONG QUAN HỆ LAO ĐỘNG Xem
3. LAO ĐỘNG VÀ CÁC QUY ĐỊNH CẦN PHẢI TUÂN THỦ KHI VẬN HÀNH DOANH NGHIỆP
3- LAO ĐỘNG VÀ CÁC QUY ĐỊNH CẦN PHẢI TUÂN THỦ KHI VẬN HÀNH DOANH NGHIỆP Xem
4. NHỮNG VẤN ĐỀ PHÁP LÝ KHI TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG
4- NHỮNG VẤN ĐỀ PHÁP LÝ KHI TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG Xem
5. NHỮNG VẤN ĐỀ PHÁP LÝ KHI CHẤM DỨT QUAN HỆ LAO ĐỘNG
5- NHỮNG VẤN ĐỀ PHÁP LÝ KHI CHẤM DỨT QUAN HỆ LAO ĐỘNG Xem
6. PHÁP LÝ GIỮA NHỮNG NGƯỜI ĐỒNG SÁNG LẬP
6- PHÁP LÝ GIỮA NHỮNG NGƯỜI ĐỒNG SÁNG LẬP Xem
7. CÁC VẤN ĐỀ PHÁP LÝ KHI ĐÀM PHÁN VỚI CÁC NHÀ ĐẦU TƯ TẠI THỜI ĐIỂM TIẾP NHẬN VỐN
7- CÁC VẤN ĐỀ PHÁP LÝ KHI ĐÀM PHÁN VỚI CÁC NHÀ ĐẦU TƯ TẠI THỜI ĐIỂM TIẾP NHẬN VỐN Xem
8. TẠI SAO PHẢI THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHI THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP
8- TẠI SAO PHẢI THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHI THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP Xem
9. LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP VÀ NHỮNG ĐẶC THÙ CƠ BẢN CẦN BIẾT KHI LỰA CHỌN LOẠI HÌNH
9- LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP VÀ NHỮNG ĐẶC THÙ CƠ BẢN CẦN BIẾT KHI LỰA CHỌN LOẠI HÌNH Xem

Hồ sơ Giảng viên

Sihub

Giảng viên có 14 khóa học

Chưa có thông tin hồ sơ của

Học trực tuyến chủ động qua các video, nội dung có sẵn. Không giới hạn thời gian. Đăng ký một lần, học mãi mãi. Học thuận tiện, bất kỳ khi nào, ở bất cứ đâu có Internet. Đặt câu hỏi với Giảng viên bằng tính năng Thảo luận. Thanh toán an toàn, không lưu thông tin thẻ.
Hotline Tư vấn:
(028) 3602 6800
Email Giáo vụ:
study@innotek.tech