Innotek
0
  • Thời lượng
    8 video
  • Cấp độ
    Nền tảng
  • Danh mục
    Đổi mới sáng tạo


Nội dung Học phần

1. 5 nhóm tính cách của nguồn nhân lực
5 NHÓM TÍNH CÁCH CỦA NGUỒN NHÂN LỰC Xem
5 nhóm tính cách của nguồn nhân lực.pdf Xem
2. Tiêu chí tuyển chọn nhân lực vào doanh nghiệp
TIÊU CHÍ TUYỂN CHỌN NHÂN LỰC VÀO DOANH NGHIỆP Xem
Tiêu chí tuyển chọn nhân lực vào doanh nghiệp.pdf Xem
3. Làm thế nào để phân công đúng người đúng việc
LÀM THẾ NÀO ĐỂ PHÂN CÔNG ĐÚNG NGƯỜI ĐÚNG VIỆC Xem
Làm thế nào để phân công đúng người đúng việc.pdf Xem
4. Tinh thần lãnh đạo của đội ngũ quản lý trong doanh nghiệp
NHÀ LÃNH ĐẠO LÀ MỘT NGƯỜI THẦY Xem
nha lanh dao la 1 nguoi thay.pdf Xem
5 YẾU TỐ PHÁT TRIỂN CÁ NHÂN CHO ĐỘI NGŨ Xem
5 yeu to phat trien ca nhan cho doi ngu.pdf Xem
5 BƯỚC XỬ LÝ SAI LẦM CỦA THÀNH VIÊN TRONG ĐỘI NGŨ Xem
5 buoc xu ly sai lam cua thanh vien.pdf Xem
5. Xây dựng đội ngũ lãnh đạo cho doanh nghiệp
XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ LÃNH ĐẠO CHO DOANH NGHIỆP Xem
Xây dựng đội ngũ lãnh đạo cho doanh nghiệp.pdf Xem
6. Bí mật để duy trì một nguồn nhân lực cốt lõi và đoàn kết
BÍ MẬT ĐỂ DUY TRÌ MỘT NGUỒN NHÂN LỰC CỐT LÕI VÀ ĐOÀN KẾT Xem
Bí mật để duy trì một nguồn nhân lực cốt lõi và đoàn kết.pdf Xem

Hồ sơ Giảng viên

Sihub

Giảng viên có 14 khóa học

Chưa có thông tin hồ sơ của

Học trực tuyến chủ động qua các video, nội dung có sẵn. Không giới hạn thời gian. Đăng ký một lần, học mãi mãi. Học thuận tiện, bất kỳ khi nào, ở bất cứ đâu có Internet. Đặt câu hỏi với Giảng viên bằng tính năng Thảo luận. Thanh toán an toàn, không lưu thông tin thẻ.
Hotline Tư vấn:
(028) 3602 6800
Email Giáo vụ:
study@innotek.tech