Innotek
0
  • Thời lượng
    10 video
  • Cấp độ
  • Danh mục
    Đổi mới sáng tạo


Nội dung Học phần

1- KHÁC BIỆT GIỮA TƯ DUY SÁNG TẠO VÀ DƯ DUY LOGIC
1- KHÁC BIỆT GIỮA TƯ DUY SÁNG TẠO VÀ DƯ DUY LOGIC Xem
2 - CÁC YẾU TỐ CẦN THIẾT VÀ QUÁ TRÌNH CẦN THIẾT CHO TƯ DUY ĐỔI MỚI VÀ SÁNG TẠO
2 - CÁC YẾU TỐ CẦN THIẾT VÀ QUÁ TRÌNH CẦN THIẾT CHO TƯ DUY ĐỔI MỚI VÀ SÁNG TẠO Xem
3 - SỬ DỤNG SƠ ĐỒ XƯƠNG CÁ (ISHIKAWA)
3 - SỬ DỤNG SƠ ĐỒ XƯƠNG CÁ (ISHIKAWA) Xem
4 - TƯ DUY SÁNG TẠO (LATERAL THINKING) VÀ PHƯƠNG PHÁP 6 CHIẾC MŨ TƯ DUY
4 - TƯ DUY SÁNG TẠO (LATERAL THINKING) VÀ PHƯƠNG PHÁP 6 CHIẾC MŨ TƯ DUY Xem
5 - THIẾT LẬP BẢN ĐỒ TƯ DUY (MIND MAP)
5 - THIẾT LẬP BẢN ĐỒ TƯ DUY (MIND MAP) Xem
6 - PHƯƠNG PHÁP ĐỘNG NÃO (BRAINSTORM)
6 - PHƯƠNG PHÁP ĐỘNG NÃO (BRAINSTORM) Xem
7 - CÔNG CỤ SỬ DỤNG ĐỂ NÂNG CAO TƯ DUY ĐỔI MỚI VÀ SÁNG TẠO: KỸ THUẬT SCAMPER
7 - CÔNG CỤ SỬ DỤNG ĐỂ NÂNG CAO TƯ DUY ĐỔI MỚI VÀ SÁNG TẠO: KỸ THUẬT SCAMPER Xem

Hồ sơ Giảng viên

Sihub

Giảng viên có 14 khóa học

Chưa có thông tin hồ sơ của

Học trực tuyến chủ động qua các video, nội dung có sẵn. Không giới hạn thời gian. Đăng ký một lần, học mãi mãi. Học thuận tiện, bất kỳ khi nào, ở bất cứ đâu có Internet. Đặt câu hỏi với Giảng viên bằng tính năng Thảo luận. Thanh toán an toàn, không lưu thông tin thẻ.
Hotline Tư vấn:
(028) 3602 6800
Email Giáo vụ:
study@innotek.tech