Innotek
0
  • Thời lượng
    7 video
  • Cấp độ
    Nâng cao
  • Danh mục
    Tài chính - Kinh doanh


Nội dung Học phần

1- TÀI CHÍNH LÀ GÌ - CẤU TRÚC TÀI CHÍNH CHO SMES
TÀI CHÍNH LÀ GÌ - CẤU TRÚC TÀI CHÍNH CHO SMES Xem
2- HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH TRONG KINH DOANH
HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH TRONG KINH DOANH Xem
3- PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH - ĐIỂM QUAN TRỌNG CỦA TIỀN MẶT
PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH - ĐIỂM QUAN TRỌNG CỦA TIỀN MẶT Xem
4- ĐỊNH NGHĨA TÀI SẢN - DÒNG TIỀN - NỢ TRONG KINH DOANH
ĐỊNH NGHĨA TÀI SẢN - DÒNG TIỀN - NỢ TRONG KINH DOANH Xem
5- PHÂN TÍCH CƠ HỘI TRONG SỬ DỤNG DÒNG TIỀN
PHÂN TÍCH CƠ HỘI TRONG SỬ DỤNG DÒNG TIỀN Xem
6- QUẢN TRỊ DÒNG TIỀN VÀ KẾ HOẠCH NGÂN SÁCH
QUẢN TRỊ DÒNG TIỀN VÀ KẾ HOẠCH NGÂN SÁCH Xem
7- QUẢN TRỊ TIỀN MẶT - CASH FLOW - THỰC HÀNH QUẢN LÝ NGÂN SÁCH TRÊN EXCEL
QUẢN TRỊ TIỀN MẶT - CASH FLOW - THỰC HÀNH QUẢN LÝ NGÂN SÁCH TRÊN EXCEL Xem

Hồ sơ Giảng viên

Sihub

Giảng viên có 14 khóa học

Chưa có thông tin hồ sơ của

Học trực tuyến chủ động qua các video, nội dung có sẵn. Không giới hạn thời gian. Đăng ký một lần, học mãi mãi. Học thuận tiện, bất kỳ khi nào, ở bất cứ đâu có Internet. Đặt câu hỏi với Giảng viên bằng tính năng Thảo luận. Thanh toán an toàn, không lưu thông tin thẻ.
Hotline Tư vấn:
(028) 3602 6800
Email Giáo vụ:
study@innotek.tech