Innotek
0
  • Thời lượng
    8 video
  • Cấp độ
    Nền tảng
  • Danh mục
    Truyền thông - Marketing


Nội dung Học phần

1- KỸ NĂNG MARKETING LÀ KỸ NĂNG CÓ THỂ HỌC ĐƯỢC
1- KỸ NĂNG MARKETING LÀ KỸ NĂNG CÓ THỂ HỌC ĐƯỢC Xem
Kỹ năng Marketing là kỹ năng có thể học được.pdf Xem
2- ĐỊNH VỊ DOANH NGHIỆP TRONG NỀN KINH TẾ 4.0
2- ĐỊNH VỊ DOANH NGHIỆP TRONG NỀN KINH TẾ 4.0 Xem
Định vị doanh nghiệp trong nền kinh tế 4. 0.pdf Xem
3- CHIẾN LƯỢC BÁN HÀNG ĐA KÊNH
3- CHIẾN LƯỢC BÁN HÀNG ĐA KÊNH Xem
Chiến lược bán hàng đa kênh.pdf Xem
4- 7 BƯỚC XÂY DỰNG HỆ THỐNG MKT GIÚP DOANH NGHIỆP CỦA BẠN "LÊN MÂY"
4- 7 BƯỚC XÂY DỰNG HỆ THỐNG MKT GIÚP DOANH NGHIỆP CỦA BẠN "LÊN MÂY" Xem
7 buoc xay dung he thong MKT.pdf Xem
5- CHIẾN LƯỢC MKT 3M - XÁC ĐỊNH MARKET
5- CHIẾN LƯỢC MKT 3M - XÁC ĐỊNH MARKET Xem
Chiến lược Marketing 3M - Xác định Market.pdf Xem
6- MESSAGE & MEDIA: THÔNG ĐIỆP VÀ PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN TẢI THÔNG ĐIỆP
6- MESSAGE & MEDIA: THÔNG ĐIỆP VÀ PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN TẢI THÔNG ĐIỆP Xem
Message & Media.pdf Xem
7. HỆ THỐNG THANG GIÁ TRỊ TRONG MKT
7. HỆ THỐNG THANG GIÁ TRỊ TRONG MKT Xem
Hệ thống thang giá trị trong marketing.pdf Xem
8- NỘI DUNG TRUYỀN THÔNG VÀ HỆ THỐNG CRM
8- NỘI DUNG TRUYỀN THÔNG VÀ HỆ THỐNG CRM Xem
Nội dung truyền thông và hệ thống CRM.pdf Xem

Hồ sơ Giảng viên

Sihub

Giảng viên có 14 khóa học

Chưa có thông tin hồ sơ của

Học trực tuyến chủ động qua các video, nội dung có sẵn. Không giới hạn thời gian. Đăng ký một lần, học mãi mãi. Học thuận tiện, bất kỳ khi nào, ở bất cứ đâu có Internet. Đặt câu hỏi với Giảng viên bằng tính năng Thảo luận. Thanh toán an toàn, không lưu thông tin thẻ.
Hotline Tư vấn:
(028) 3602 6800
Email Giáo vụ:
study@innotek.tech