Innotek
0
  • Thời lượng
    14 video
  • Cấp độ
    Nền tảng
  • Danh mục
    Khởi nghiệp


Nội dung Học phần

NHỮNG KIẾN THỨC NỀN TẢNG CHO MỘT DỰ ÁN KHỞI NGHIỆP
1- NHỮNG KIẾN THỨC NỀN TẢNG CHO MỘT DỰ ÁN KHỞI NGHIỆP (P1) Xem
2- NHỮNG KIẾN THỨC NỀN TẢNG CHO MỘT DỰ ÁN KHỞI NGHIỆP (P2) Xem
XÂY DỰNG MÔ HÌNH KINH DOANH, TUYÊN BỐ GIÁ TRỊ VÀ MVP (MINIMUM VIABLE PRODUCT)
3- XÂY DỰNG MÔ HÌNH KINH DOANH, TUYÊN BỐ GIÁ TRỊ VÀ MVP (MINIMUM VIABLE PRODUCT) (P1) Xem
4- XÂY DỰNG MÔ HÌNH KINH DOANH, TUYÊN BỐ GIÁ TRỊ VÀ MVP (MINIMUM VIABLE PRODUCT) (P2) Xem
PHÁP LÝ CHO KHỞI NGHIỆP
5- PHÁP LÝ CHO KHỞI NGHIỆP (P1) Xem
6- PHÁP LÝ CHO KHỞI NGHIỆP (P2) Xem
7- PHÁP LÝ CHO KHỞI NGHIỆP (P3) Xem
8- PHÁP LÝ CHO KHỞI NGHIỆP (P4) Xem
TÀI CHÍNH, NHÀ ĐẦU TƯ VÀ CÁC VẤN ĐỀ GỌI VỐN
9- TÀI CHÍNH, NHÀ ĐẦU TƯ VÀ CÁC VẤN ĐỀ GỌI VỐN (P1) Xem
10- TÀI CHÍNH, NHÀ ĐẦU TƯ VÀ CÁC VẤN ĐỀ GỌI VỐN (P2) Xem
11- TÀI CHÍNH, NHÀ ĐẦU TƯ VÀ CÁC VẤN ĐỀ GỌI VỐN (P3) Xem
12- TÀI CHÍNH, NHÀ ĐẦU TƯ VÀ CÁC VẤN ĐỀ GỌI VỐN (P4) Xem
PITCHING VÀ NGHỆ THUẬT "BÁN" MỌI THỨ CỦA STARTUP
13- PITCHING VÀ NGHỆ THUẬT "BÁN" MỌI THỨ CỦA STARTUP (P1) Xem
14- PITCHING VÀ NGHỆ THUẬT "BÁN" MỌI THỨ CỦA STARTUP (P2) Xem

Hồ sơ Giảng viên

Sihub

Giảng viên có 14 khóa học

Chưa có thông tin hồ sơ của

Học trực tuyến chủ động qua các video, nội dung có sẵn. Không giới hạn thời gian. Đăng ký một lần, học mãi mãi. Học thuận tiện, bất kỳ khi nào, ở bất cứ đâu có Internet. Đặt câu hỏi với Giảng viên bằng tính năng Thảo luận. Thanh toán an toàn, không lưu thông tin thẻ.
Hotline Tư vấn:
(028) 3602 6800
Email Giáo vụ:
study@innotek.tech