Innotek
0
  • Thời lượng
    14 video
  • Cấp độ
    Nâng cao
  • Danh mục
    Năng suất chất lượng


Nội dung Học phần

Cải tiến Năng suất chất lượng
1- Cải tiến Năng suất chất lượng - Phần 1 Xem
2- Cải tiến Năng suất chất lượng - Phần 2 Xem
Các kỹ thuật cải tiến - Kaizen
3- Các kỹ thuật cải tiến - Kaizen - Phần 1 Xem
4- Các kỹ thuật cải tiến - Kaizen - Phần 2 Xem
5- Các kỹ thuật cải tiến - Kaizen - Phần 3 Xem
6- Các kỹ thuật cải tiến - Kaizen - Phần 4 Xem
Kỹ thuật tạo sự khác biệt cho SP-DV
7- Kỹ thuật tạo sự khác biệt cho SP-DV - Phần 1 Xem
8- Kỹ thuật tạo sự khác biệt cho SP-DV - Phần 2 Xem
Bài tập VD về cải tiến
9- Bài tập VD về cải tiến - Phần 1 Xem
10- Bài tập VD về cải tiến - Phần 2 Xem
Cải tiến trong Doanh nghiệp - PQCDSME
11- Cải tiến trong Doanh nghiệp - PQCDSME Xem
Cải tiến trong Doanh nghiệp - DOWNTIME
12- Cải tiến trong Doanh nghiệp - DOWNTIME Xem
Bài tập Kaizen
13- Bài tập Kaizen - Phần 1 Xem
14- Bài tập Kaizen - Phần 2 Xem

Hồ sơ Giảng viên

Sihub

Giảng viên có 14 khóa học

Chưa có thông tin hồ sơ của

Học trực tuyến chủ động qua các video, nội dung có sẵn. Không giới hạn thời gian. Đăng ký một lần, học mãi mãi. Học thuận tiện, bất kỳ khi nào, ở bất cứ đâu có Internet. Đặt câu hỏi với Giảng viên bằng tính năng Thảo luận. Thanh toán an toàn, không lưu thông tin thẻ.
Hotline Tư vấn:
(028) 3602 6800
Email Giáo vụ:
study@innotek.tech