Innotek
0
  • Thời lượng
    8 video
  • Cấp độ
    Nâng cao
  • Danh mục
    Năng suất chất lượng


Nội dung Học phần

1- GIỚI THIỆU CHUNG VỀ NĂNG SUẤT
1- GIỚI THIỆU CHUNG VỀ NĂNG SUẤT Xem
2- ĐO LƯỜNG NĂNG SUẤT
2- ĐO LƯỜNG NĂNG SUẤT Xem
3- NĂNG SUẤT TRONG NỀN KINH TẾ CẠNH TRANH & QUAN ĐIỂM QUẢN LÝ NĂNG SUẤT
3- NĂNG SUẤT TRONG NỀN KINH TẾ CẠNH TRANH & QUAN ĐIỂM QUẢN LÝ NĂNG SUẤT Xem
4- CÁC CHỈ SỐ ĐO LƯỜNG CƠ BẢN
4- CÁC CHỈ SỐ ĐO LƯỜNG CƠ BẢN Xem
5- QUẢN LÝ NĂNG SUẤT
5- QUẢN LÝ NĂNG SUẤT Xem
6- PHƯƠNG PHÁP ĐO LƯỜNG NĂNG SUẤT TỔNG HỢP
6- PHƯƠNG PHÁP ĐO LƯỜNG NĂNG SUẤT TỔNG HỢP Xem
7- PHƯƠNG PHÁP ĐO LƯỜNG NĂNG SUẤT RAPMODS
7- PHƯƠNG PHÁP ĐO LƯỜNG NĂNG SUẤT RAPMODS Xem
8- TRIỂN KHAI ÁP DỤNG ĐO LƯỜNG NĂNG SUẤT TẠI DOANH NGHIỆP
8- TRIỂN KHAI ÁP DỤNG ĐO LƯỜNG NĂNG SUẤT TẠI DOANH NGHIỆP Xem

Hồ sơ Giảng viên

Sihub

Giảng viên có 14 khóa học

Chưa có thông tin hồ sơ của

Học trực tuyến chủ động qua các video, nội dung có sẵn. Không giới hạn thời gian. Đăng ký một lần, học mãi mãi. Học thuận tiện, bất kỳ khi nào, ở bất cứ đâu có Internet. Đặt câu hỏi với Giảng viên bằng tính năng Thảo luận. Thanh toán an toàn, không lưu thông tin thẻ.
Hotline Tư vấn:
(028) 3602 6800
Email Giáo vụ:
study@innotek.tech