Innotek
0
  • Thời lượng
    13 video
  • Cấp độ
    Nền tảng
  • Danh mục
    Phát triển cá nhân


Nội dung Học phần

1- LÀM THẾ NÀO ĐỂ GIÚP BẠN LUÔN TRÀN ĐẦY NĂNG LƯỢNG MỖI NGÀY
1- LÀM THẾ NÀO ĐỂ GIÚP BẠN LUÔN TRÀN ĐẦY NĂNG LƯỢNG MỖI NGÀY Xem
2- KỸ NĂNG QUẢN LÝ THỜI GIAN HIỆU QUẢ
2- KỸ NĂNG QUẢN LÝ THỜI GIAN HIỆU QUẢ Xem
3- KỸ NĂNG THIỆT LẬP MỐI QUAN HỆ CHO THÀNH CÔNG CỦA BẠN
3- KỸ NĂNG THIỆT LẬP MỐI QUAN HỆ CHO THÀNH CÔNG CỦA BẠN Xem
4- KỸ NĂNG ĐẶT CÂU HỎI TRONG PHÁT TRIỂN ĐỘI NHÓM
4- KỸ NĂNG ĐẶT CÂU HỎI TRONG PHÁT TRIỂN ĐỘI NHÓM Xem
5- KỸ NĂNG LẤY Ý KIẾN CẢM NHẬN CỦA KHÁCH HÀNG
5- KỸ NĂNG LẤY Ý KIẾN CẢM NHẬN CỦA KHÁCH HÀNG Xem
6- KỸ NĂNG ĐẶT CÂU HỎI TRONG KINH DOANH VÀ BÁN HÀNG
6- KỸ NĂNG ĐẶT CÂU HỎI TRONG KINH DOANH VÀ BÁN HÀNG Xem
7- MỘT SỐ KỸ NĂNG BỔ TRỢ PHỤC VỤ CHO VIỆC KINH DOANH BÁN HÀNG
7- MỘT SỐ KỸ NĂNG BỔ TRỢ PHỤC VỤ CHO VIỆC KINH DOANH BÁN HÀNG Xem
8- KỸ NĂNG BÁN HÀNG CHO ĐỘI NGŨ SALES DOANH NGHIỆP
8- KỸ NĂNG BÁN HÀNG CHO ĐỘI NGŨ SALES DOANH NGHIỆP Xem
9- KỸ NĂNG ĐẶT CÂU HỎI ĐỂ NÂNG CAO HIỆU QUẢ TRONG GIAO TIẾP
9- KỸ NĂNG ĐẶT CÂU HỎI ĐỂ NÂNG CAO HIỆU QUẢ TRONG GIAO TIẾP Xem
10- KỸ NĂNG THUYẾT TRÌNH
10. KỸ NĂNG THUYẾT TRÌNH (PHẦN 1) Xem
11- KỸ NĂNG THUYẾT TRÌNH (PHẦN 2) Xem
12- KỸ NĂNG THUYẾT TRÌNH (PHẦN 3) Xem
13- KỸ NĂNG THUYẾT TRÌNH (PHẦN 4) Xem

Hồ sơ Giảng viên

Sihub

Giảng viên có 2 khóa học

Chưa có thông tin hồ sơ của

Học trực tuyến chủ động qua các video, nội dung có sẵn. Không giới hạn thời gian. Đăng ký một lần, học mãi mãi. Học thuận tiện, bất kỳ khi nào, ở bất cứ đâu có Internet. Đặt câu hỏi với Giảng viên bằng tính năng Thảo luận. Thanh toán an toàn, không lưu thông tin thẻ.
Hotline Tư vấn:
(028) 3602 6800
Email Giáo vụ:
study@innotek.tech